Formularz zgłoszeniowy

Wypełniając poniższy formularz można zgłosić zapotrzebowanie na dostęp do infrastruktury szerokopasmowego Internetu w wybranych miejscowościach objętych realizacją projektu. Przesłane zgłoszenia pozwolą na odpowiednie zaprojektowanie budowanej infrastruktury z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

Dane kontaktowe

Dane adresowe