Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa


IDEALAN Telewizja Internet Telefon


Unia Europejska

Projekt pn. ”Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego – obszar suwalski” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"
Nazwa Projektu: "Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego - obszar suwalski"

Nazwa Beneficjenta: IDEALAN
Wartość Projektu: 36 635 490,96 zł
Okres Realizacji: 2017-2020

W ramach projektu firma Idealan zakłada wybudowanie nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej korzystanie z profesjonalnych usług telekomunikacyjnych.
Budowa planowana jest w technologii FTTH - Fiber To The Home ( światłowód do domu) w chwili obecnej jest najnowocześniejszym na świecie rozwiązaniem technicznym w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Dostęp do Internetu świadczony przy pomocy światłowodu daje ogromne możliwości oraz gwarancję niezawodności usługi.
W zasięgu wybudowanej w ramach projektu sieci znajdzie się ponad 13 tys gospodarstw domowych oraz 128 placówek oświatowych.


Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa


IDEALAN Telewizja Internet Telefon


Unia Europejska

Projekt pn. ”Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego – obszar suwalski”
współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.