Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa


IDEALAN Telewizja Internet Telefon


Unia Europejska

Projekt pn. ”Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego – obszar suwalski” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty unijne realizowane ze środków w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa skierowane są do obszarów, które nie posiadają dostępu do szybkiego Internetu, a prowadzenie na nich inwestycji związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną jest ekonomicznie nieopłacalne. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna obszaru uwarunkowana jest wieloma czynnikami wśród których można wyróżnić  przestrzenny układ zabudowy, gęstość zaludnienia oraz otoczenie administracyjno – prawne ukształtowane przez władze lokalne. Zatem od zaangażowania władz lokalnych zależy stwarzanie szans rozwojowych na rzecz budowy lokalnego społeczeństwa informacyjnego, wpływających na poziom życia mieszkańców oraz stopień przedsiębiorczości.

W obszarze suwalskim na terenie gmin objętych realizacją projektu unijnego chcemy wyróżnić gminy, które w efekcie podjętych działań zachęcają do inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną. Realizacja projektu unijnego jest szczególnie ważna, gdyż przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach wykluczonych cyfrowo, ale również do stworzenia zaplecza dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która docelowo będzie siecią dostępu do Internetu łączącą wszystkie szkoły w Polsce.


Mapa gmin objętych realizacją projektu oraz gmin z powiatu sokólskiego:

Mapa powiaty gminy


Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, http://urzad.augustow.pl/
Urząd Gminy w Jasionówce, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka, http://www.jasionowka.pl/
Urząd Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, http://gminakrypno.pl/
Urząd Gminy w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, http://gmina-augustow.home.pl/
Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16- 320 Bargłów Kościelny, http://www.barglow.dt.pl
Urząd Gminy w Płaskiej, Płaska 53, 16-326 Płaska, http://www.plaska.pl/
Urząd Gminy w Przerośli, ul. Rynek 2, 16 – 427 Przerośl, http://przerosl.eu/
Urząd Gminy w  Sidrze, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, http://gmina-sidra.pl/
Urząd Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin, http://nowa.korycin.pl/
Urząd Miejski w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, http://www.suchowola.pl/
Urząd Gminy w Janowie, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów, http://www.janow.com.pl/
Urząd Gminy w Nowym Dworze,  ul. Plac Rynkowy 21,  16-205 Nowy Dwór, http://www.gminanowydwor.pl/
Urząd Gminy w Jaświłach, Jaświły 7, 19-124 Jaświły http://www.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl/
Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19 – 206 Rajgród, www.umrajgrod.pl
Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 - 315 Lipsk, www.lipsk.pl
Urząd Gminy w Szudziałowie, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, http://www.szudzialowo-gmina.pl/


Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa


IDEALAN Telewizja Internet Telefon


Unia Europejska

Projekt pn. ”Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego – obszar suwalski”
współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.