Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa


IDEALAN Telewizja Internet Telefon


Unia Europejska

Projekt pn. ”Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego – obszar suwalski” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Firma IdeaLAN Sp. z o.o. działa na polskim rynku telekomunikacyjnym nieprzerwanie od 2003 roku. Przez lata wypracowaliśmy rozwiązania, które zaowocowały jedną z najlepszych ofert kompleksowych usług internetowych i teleinformatycznych dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Dzięki wysokiej jakości funkcjonowania sieci, bezpiecznej transmisji danych oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych, pozyskaliśmy zaufanie wielu zadowolonych klientów. Systematycznie uzupełniamy naszą ofertę o dodatkowe korzyści i wzbogacamy usługi o nowe, praktyczne funkcje. Jeżeli potrzebna jest kablówka, Internet czy telefon, zapraszamy do wybrania naszej oferty .Do dyspozycji Klientów oddajemy nasze umiejętności, możliwości techniczne, wiedzę i znajomość najnowszych trendów rynkowych, dzięki którym dostęp do informacji jest szybki, łatwy i niezawodny.

Obecnie z naszych usług korzystają abonenci z ponad 60-ciu miejscowości na terenie powiatu sokólskiego oraz augustowskiego.

Poprzez propagowanie nowych technologii, rozbudowę sieci szerokopasmowych i likwidację tzw. „białych plam” walczymy z wykluczeniem cyfrowym, zapewniając dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarach gdzie dotąd nie występowała taka infrastruktura żadnego innego operatora.

Wspieramy edukację poprzez umożliwienie odbycia praktyki zawodowej uczniom oraz organizację staży wakacyjnych w ramach projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwiamy w ten sposób uczniom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, a także poznanie specyfiki zawodu w praktyce.   

Od początku działalności, czyli od ponad 15 lat, wspieramy lokalne instytucje użytku publicznego, organizacje i kluby sportowe. Wielokrotnie byliśmy fundatorem nagród dla dzieci, biorących udział w zawodach sportowych i innych konkursach lokalnych. Bierzemy czynny udział w lokalnych akcjach charytatywnych. Wspomagamy mieszkańców powiatu sokólskiego w aktywizacji zawodowej, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych - utworzyliśmy co najmniej kilkanaście nowych stanowisk pracy oraz  miejsca do odbycia stażu oferując dalsze zatrudnienie.

W grudniu 2017 roku zostaliśmy docenieni oraz dodani do grona firm z Polskim Kapitałem.

Polski KapitałPotwierdza to, że:

- Tworzymy lokalne miejsca pracy
- Odprowadzamy podatki w Polsce
- Wspieramy polską gospodarkę
- Prowadzimy działalność na terenie kraju


Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa


IDEALAN Telewizja Internet Telefon


Unia Europejska

Projekt pn. ”Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego – obszar suwalski”
współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.